За нас

Balkchem d.o.o.

Beograd-Novi Beograd

Адрес:

Vladimira Popovića 38,

Beograd-Novi Beograd

Balkchem d.o.o. е търговска компания за иновативни химически материали за производството на бои, пластмаси и други различни продукти. Нашата международна история датира от началото на 90-те години.

Оттогава сме в услуга на нашите клиенти, като разпространяваме суровини и отговаряме на всички техни нужди, свързани с нашите материали. От началото на търговската ни дейност на пазара и непрекъснатото ни възходящо развитие, ние успешно сътрудничим със световно известната компания 3M - Отдел „Модерни материали“.

Днес, компанията се управлява от трето поколение на фамилията под търговската марка Balkchem d.o.o. и остава вярна на семейните принципи, успешно следва работата на основателя и сътрудничи с 3M, като същевременно търси начини за непрекъснато обслужване на индустрията чрез предоставяне на иновативни и новаторски материали.

© copyright Balkchem 2021 | Powered by