Кухи Керамични Сфери

Кухи Керамични Сфери представляват кухи микросфери, съдържащи азот и въглероден диоксид под налягане. Те са с ниска плътност, от леки материали, предлагащи висока якост на сгъстяване, висока точка на топене, високо електрическо съпротивление, нисък коефициент на топлопроводимост и коефициент на термично свиване, висока устойчивост на абразия и много други. Те биха могли да играят важна роля в множество приложения и да създадат значителна икономическа изгода за няколко матрици.


Характеристики

  • Ниска плътност.
  • Свободно течащи.
  • Сферична форма.
  • Висока якост на раздробяване.
  • По-високи топлинни свойства Химично инертни.

Приложения

Нефтена сонда, циментови разтвори, боя за референтни продукти и покрития.


© copyright Balkchem 2021 | Powered by