3M Керамични Микросфери

3M Керамични Микросфери са изключително твърди δσαΔαδоформени пълнители с уникална форма, проектирани да осигурят редица полезни за клиента свойства – да намалят разходите за формулатори за боядисване, да подобрят трайността и да подобрят обработката. Поради своята форма и разпределение на размера на частиците, 3M керамичните микросфери позволяват по-малко използване на смола и по-ниски вискозитети, без да се губи от съдържанието на пълнителя.

В допълнение, високата якост и вътрешната твърдост на 3M керамичните микросфери спомагат за по-голяма трайност на боядисаните повърхности, за по-добра устойчивост при почистване и търкане.

От домашния интериор до индустриалните сгради, изложени на различни влияния, 3М керамичните микросфери могат да подобрят разнообразните архитектурни и промишлени бои и покрития, като с това помагат на производителите да разработят своите успешни продукти.


Характеристики

 • Твърдост - до 60 000 psi удароустойчивост.
 • Химически инертни.
 • Сферични частици.
 • Могат да се добавят в полимери и покрития.
 • UV прозрачност до 250 nm.

Ползи

 • Удължават живота на покритието.
 • Подпомагат обработката и потокав термопластиците и покритията.
 • Подобрена устойчивост на търкане, надраскване и абразия за дълготрайност на покритията.
 • Състави с по-ниски летливи органични съединения (ЛОС), напр. бои и лакове.
 • Могат да бъдат вградени в UV системи за втвърдяване.
 • Контрол на вискозитета.
 • Контрол на гланца на боите.
 • Сила и издръжливост на термопластиците и термореактивите.
 • Подобрена устойчивост на корозия и температура.

Приложения

3Μ керамичните микросфери се използват от формулатори за намаляване на нивата на ЛОС, увеличаване на натоварването на пълнежа, подобряване на твърдостта и добавяне на устойчивост на търкане, надраскване и абразия към различни състави за покритие. Благодарение на химичния състав на тези керамични продукти, те също са UV прозрачни до 250 nm и имат полезност при излъчване на радиация и тънкослойни прахови покрития. Индустриални подове и настилки, Архитектурни покрития, Полугланцови до матови състави, Архитектурни покрития, Покрития за радиационна защита, Грундове, Замазки, фугиращи смеси.


© copyright Balkchem 2021 | Powered by