Svojstva zvučne izolacije šupljih keramičkih kenosfera

Slika. SEM mikrofotografija slomljene kenosfere koja pokazuje njene šuplje karakteristike i porozne zidove.

Buka postaje sve značajnija zabrinutost zbog svojih nepovoljnih uticaja na živote mnogih ljudi u urbanim društvima i seoskim područjima. Buka koja nastaje iz različitih izvora kao što su vozila, vazduhoplovi, elektrane i mašine nije samo neprijatna, već i opasna po zdravlje. Ova zabrinutost dovela je do velikog razvoja na polju materijala koji apsorbuju zvuk. Za homogene i izotropne materijale, zvučne performanse se definišu skupom eksperimentalno utvrđenih konstanti, i to: koeficijentom apsorpcije, koeficijentom odbijanja, akustičnom impedansom, konstantom širenja i koeficijentom smanjenja buke (NRC).

Teorijska razmatranja

Apsorpcija zvuka nastaje rasipanjem zvučne energije kao toplote. Mehanizmi rasipanja uglavnom su posledica jednog od dva fenomena. Prvi je gubitak energije usled vibracija savijanja u uzorku. Drugi su efekti poroznosti, gde se energija rasipa usled višestrukih refleksija zvučnih talasa unutar šupljina u strukturi.

Za većinu poroznih materijala poput sintetičke pene i mineralne vune sa međusobno povezanim porama, dolazni zvuk se odbija unutar pora, što dovodi do njihovog titranja i pretvaranja zvučne energije u toplotu.

Slika. Poprečni presek cevi za impedansu koji prikazuje promenu pritiska u zavisnosti od udaljenosti od uzorka.

Iz studije sprovedene obogaćivanjem materijala za oblaganje šupljim keramičkim kenosferama izvedeni su sledeći zaključci:

  • Gustina mase se smanjuje za 40% kako se zapreminski udeo kenosfera povećava na 70%.
  • Apsorpcija zvuka se povećava dodavanjem kenosfera do 40% po obimu.

potražite kompletna istraživanja

© copyright Balkchem 2021 | Powered by