GGBS

GGBS është një lidhës hidraulik me cilësi të lartë dhe me përqindje të ulët karboni (pluhur i bardhë) për përpunimet Strukturore Kimike me performancë të lartë. Ai mund të përdoret në të gjitha aplikimet e përzierjeve të llaçeve, duke përmirësuar kështu cilësinë e përzierjes. Karakteristikat unike të Ecocem GGBS e bëjnë atë zgjidhjen ideale për reduktimin e nivelit të karbonit dhe rritjen e qëndrueshmërisë së produkteve me përzierje të thatë.

GGBS përdoret për të formuar llaç të përzier me kimikate me aftësi më të mira reologjike, me veti të kontrollueshme për sa i takon fortësisë, për të përmirësuar qëndrueshmërinë, për reduktim të mykut si dhe për rezistencë ndaj zjarrit.


Karakteristikat

  • Përpunim i përmirësuar: kjo e bën më të lehtë hedhjen, derdhjen, përzierjen dhe kompaktësimin në të gjitha aplikimet dhe veçanërisht nën temperaturë të lartë.
  • Hidratimi i ulët i nxehtësisë: kjo zvogëlon rrezikun e plasaritjes termike.
  • Rezistent ndaj sulfatit: rrit jetëgjatësinë e veprave civile.
  • Rezistent ndaj klorurit: ndihmon për të zvogëluar shkallën e tretshmërisë së mbetjeve të tilla si kloruret.
  • Ngjyrë më e bardhë: redukton nevojën për pigment dhe krijon një produkt më estetik.
  • Sipërfaqet: rezulton në më pak defekte dhe sipërfaqe më të lëmuar.

Aplikimet

Llaç ngjitës për pllaka

GGBS mund të përdoret në formimin e ngjitësve të pllakave për të arritur gradën C1 dhe C2 si dhe për formulimet specifike të projektimit, sipas Standardit Evropian EN 1200 2007 «Ngjitës për pllaka, Kërkesat, vlerësimi i përputhshmërisë, klasifikimi dhe përcaktimi i parametrave dhe kërkesave për ngjitës pllakash me bazë çimentoje».

Aplikimet e veshjes

GGBS mund të përdoret për të formuar llaçrat e veshjeve sipas Standardit Evropian EN 998 -1 "Specifikimi i llaçit për ndërtim - Pjesa 1 Llaçi i murit dhe suvatimit".

Llaçrat e ndërtimit

GGBS mund të përdoret për të formuar llaçra ndërtimi sipas Standardit Evropian EN 998 -2 "Specifikimi i llaçit për ndërtim - Pjesa 2 Llaçrat e Ndërtimit".

Llaçrat teknikë

GGBS mund të përdoret për të formuar llaçra që do të përdoren për mjedise agresive, siç janë aplikimet në bujqësi si dhe mjediset kimike agresive.


© copyright Balkchem 2021 | Powered by